Numerical Recipes in C

Numerical Recipes in C Author William H. Press
ISBN-10 0521437202
Release 1992
Pages 994
Download Link Click Here

The example books published as part of the Numerical Recipes second edition series contain source programs that exercise and demonstrate all of the Numerical Recipes subroutines. Each example program contains comments and is prefaced by a short description of what it does. The books contain all of the old material from the original edition as well as new material from the second edition. They will be valuable for readers who wish to incorporate procedures and subroutines into their own source programs. They are available in both FORTRAN and C.C is for Control

C is for Control Author John Blankenship
ISBN-10 0023107421
Release 2000
Pages 245
Download Link Click Here

"C is one of the most versatile and powerful computer languages ever written, and this unique book emphasizes applications. It clearly shows how to interface the computer to the outside world. See how to control motors and displays and how to collect external data, both digital and analog. Learn how software can generate waveforms and how pulses can be measured and edges detected. Learn how software can replace hardware in order to cut costs and how port pins can be shared to cut costs even further."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc. All Rights ReservedC by Example

C by Example Author Noel Kalicharan
ISBN-10 0521456509
Release 1994-09-15
Pages 362
Download Link Click Here

At present, C is one of the most popular programming languages. It is not only flexible, but efficient and highly portable, and is now used for writing many different kinds of programs, from compilers and assemblers to spreadsheets and games. Assuming only familiarity with basic programming concepts such as variables and looping, this book covers all aspects of the C language, including a detailed look at file handling and pointers. The text is self-contained and contains a wealth of examples and exercises that test the understanding of the concepts developed in each chapter. Anybody who wishes to come to grips with the art of programming in C will find this a most valuable book.Numerical Algorithms with C

Numerical Algorithms with C Author Giesela Engeln-Müllges
ISBN-10 3540605304
Release 1996-07-02
Pages 596
Download Link Click Here

CD-ROM contains: "all computer codes, a compiler and a test bed of programs and data for most of the algorithms."C Notlar

C Notlar  Author Salih PALAMUT
ISBN-10
Release 2015-09-01
Pages 210
Download Link Click Here

Bu kitapta temel C dilinin yanı sıra C/C++ projelerinde kullanılacak versiyon kontrol sitemi olarak git, rapor oluşturma aracı olarak doxygen, birim test aracı olarak gtest tool gibi araçların ve dosya işleme kısımında bmp,csv gibi dosya formatlarının anlatılması ayrıca verilen tüm örneklerin Windows ve Linux ortamında çalışabilirliği bu kitabı diğer kitaplardan ayıran çok önemli özelliklerin başında gelmektedir. İçindeki Alt Konu Başlıkları · Formatlı giriş çıkış işlemleri. · Metin işleyen C kitaplıklarının anlatımı. · Matematik fonksiyon kitaplıkları. · Çalışılan sisteme göre derleme seçenekleri oluşturma. · Code::Blocks IDE kullanımı. · Hata Ayıklama işlemi. Bazı konulara yer verilmiştir.Programming Embedded Systems in C and C

Programming Embedded Systems in C and C  Author Michael Barr
ISBN-10 1565923545
Release 1999
Pages 174
Download Link Click Here

An introduction to embedding systems for C and C++++ programmers encompasses such topics as testing memory devices, writing and erasing Flash memory, verifying nonvolatile memory contents, and much more. Original. (Intermediate).OBJECTIVE C

OBJECTIVE C Author Tevfik Kızılören
ISBN-10 9786054205714
Release 2012-03-01
Pages 808
Download Link Click Here

iPhone ortaya çıkıncaya kadar Apple firmasının sağladığı platformlar için uygulama geliştirmek, MAC OS işletim sistemi için uygulama geliştirmekle eş değerdi. Apple eskiden sadece belli bir kitleye hitap ettiğinden, Apple platformları için uygulama geliştiren yazılımcı sayısı da diğer programlama dillerini kullananlara nazaran daha azdı. iPhone devrimiyle birlikte Apple kendi yazılım geliştirme ortamını dış dünyadaki geliştiricilerin kullanımına açtı ve yazılım geliştiricilere önemli bir iş kapısı araladı. Böylece itibaren Apple platformları için uygulama geliştirmede kullanılan Objective-C dilinin popüleritesi inanılmaz bir şekilde artmaya başladı. Programlama dillerinin popülerliğini araştıran Tiobe Software isimli bağımsız bir firmanın değerlendirmesine göre, Objective-C programlama dili 2006 yılında popülerlik konusunda 38. sıradayken Şubat 2012 itibariyle PHP’yi arkasına alıp 5. sıraya yerleşmiş durumdadır. 2012 senesi içerisinde yaygınlık açısından C++ ve C#’ı geçmesi, Java ve C’nin arkasından 3. sıraya yerleşmesi beklenmektedir. Kullanımı bu kadar hızlı bir artış gösteren ve iOS platformunun gücünün perde arkasındaki aktörü olan Objective-C diline başlarken; kaynak sıkıntısı çeken geliştiricilerin referans kaynak ihtiyacına cevap vermek, bu kitabın temel amacıdır. Bu kitap, şimdiye kadar karşılaştıklarınızdan çok farklı bir dünyaya giriş yapmanızı sağlayacak. Eğer programlama deneyiminiz varsa ve MAC platformuna yeni başlıyorsanız, şu ana kadar karşılaştıklarınızdan tamamen farklı olan bir platforma adım atacağınızın bilincinde olmalısınız. Burası tamamen farklı bir bakış açısıyla tasarlanmış, özgün ve şahsi kanaatimce çok başarılı tasarlanmış bir dünyadır. Eğer hiçbir programlama deneyiminiz yoksa ve bu platforma ilk defa adım atıyorsanız, bundan sonra karşılaşacaklarınızın yavan kalmasını sağlayacak kadar başarılı bir deneyim olacaktır. Bu kitabın amacı; iOS platformundan ziyade Objective-C dilinin temellerini vermektir. Dolayısıyla kitap içerisinde Objective-C’nin miras aldığı C programlama dili ve Objective-C programlama dili konusunda komut satırı tabanlı uygulamalar bulacaksınız. Bu uygulamalara ek olarak gelen DVD içerisinde, iOS uygulama geliştirme konusunda birkaç örnek uygulamanın nasıl geliştirileceğini anlatan çeşitli videolar bulacaksınız. Bu videoların yanı sıra, XCode geliştirme ortamının kurulumu ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler ve canlı anlatımlar içeren ve Objective-C uygulamalarının diğer ortamlarda nasıl derlenip çalıştırılacağınız anlatan videolar da olacaktır. Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır: • iOS İşletim Sistemi Katmanları • iOS Yazılım Geliştirme Kiti Araçları • iOS SDK ve Geliştirme Ortamlarının Kurumları • XCode IDE • iOS Simulator • Interface Builder • Instruments • Cocoa Touch Katmanı • Apple LLVM Derleyici • Objective-C Programlama Diline Giriş • Nesne Yönelimli Programlama • Objective-C Dilinin Diğer Programlama Dilleriyle Karşılaştırılması • Derleme ve Bağlama İşlemleri • Temel C Programlama Kavramları • Veri Tipleri • Özel Değişken Tipleri • Temel Girdi ve Çıktı Komutları • Tip Dönüşümleri ve Çevrimleri • Fonksiyonlar • Main Fonksiyon • İşaretçiler • Dinamik Bellek Yönetimi • Direktifler • SmallTalk • NSLog • NSString • Sınıflar, Nesneler ve Kalıtım Kavramları • Sarmallama Kavramı ve Özellik Kullanımı • Çok Biçimlilik, Dinamik Bağlama, Hata Yönetimi ve Protokol Kavramı • Kategoriler ve Bloklar • Koleksiyonlar • Foundation Sınıfları ve Dosya İşlemleri • IBOutlet ve IBAction • Storyboard Kullanımı • Film Kataloğu Uygulaması • Uygulamalı Eğitim VideolarıC in a Nutshell

C in a Nutshell Author Peter Prinz
ISBN-10 0596550715
Release 2005-12-16
Pages 622
Download Link Click Here

Learning a language--any language--involves a process wherein you learn to rely less and less on instruction and more increasingly on the aspects of the language you've mastered. Whether you're learning French, Java, or C, at some point you'll set aside the tutorial and attempt to converse on your own. It's not necessary to know every subtle facet of French in order to speak it well, especially if there's a good dictionary available. Likewise, C programmers don't need to memorize every detail of C in order to write good programs. What they need instead is a reliable, comprehensive reference that they can keep nearby. C in a Nutshell is that reference. This long-awaited book is a complete reference to the C programming language and C runtime library. Its purpose is to serve as a convenient, reliable companion in your day-to-day work as a C programmer. C in a Nutshell covers virtually everything you need to program in C, describing all the elements of the language and illustrating their use with numerous examples. The book is divided into three distinct parts. The first part is a fast-paced description, reminiscent of the classic Kernighan & Ritchie text on which many C programmers cut their teeth. It focuses specifically on the C language and preprocessor directives, including extensions introduced to the ANSI standard in 1999. These topics and others are covered: Numeric constants Implicit and explicit type conversions Expressions and operators Functions Fixed-length and variable-length arrays Pointers Dynamic memory management Input and output The second part of the book is a comprehensive reference to the C runtime library; it includes an overview of the contents of the standard headers and a description of each standard library function. Part III provides the necessary knowledge of the C programmer's basic tools: the compiler, the make utility, and the debugger. The tools described here are those in the GNU software collection. C in a Nutshell is the perfect companion to K&R, and destined to be the most reached-for reference on your desk.COMPUTER PROGRAMMING IN C

COMPUTER PROGRAMMING IN C Author V. RAJARAMAN
ISBN-10 812030859X
Release 1994-01-01
Pages 372
Download Link Click Here

This book introduces computer programming to a beginner using the programming language C. The version of C used is the one standardised by the American National Standards Institute (ANSI C). C has rapidly gained users due to its efficiency, rich data structure, variety of operators and affinity to UNIX operating system. C is a difficult language to learn if it is not methodically approached. Our attempt has been to introduce the basic aspects of C to enable the student to quickly start writing C programs and postpone more difficult features of C to later chapters. The methodology of presentation closely follows the one used by the author in his popular book on PASCAL programming. Those who know PASCAL will find it very easy to learn C using this book.Programming in C 2 e

Programming in C  2 e Author
ISBN-10 8131760316
Release 2011
Pages 657
Download Link Click Here

Programming in C 2 e has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Programming in C 2 e also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Programming in C 2 e book for free.Programming In C

Programming In C Author D Ravichandran
ISBN-10 8122407854
Release 1996
Pages 400
Download Link Click Here

It Introduces The C Programming Language To Both The Computer Novices And To The Advanced Software Engineers In A Well Organized And Systematic Manner. It Does Not Assume Any Preliminary Knowledge Of Computer Programming Of A Reader. It Covers Almost All Topics With Numerous Illustrative Examples And Well Graded Problems. Some Of The Chapters Such As Pointers, Preprocessors, Structures, Unions And The File Operations Are Thoroughly Discussed With Suitable Number Of Examples. The Source Code Of The Editor Package Has Been Included As An Appendix Of The Book.nteraktif Medya Tasar m in Yarat c D nme

 nteraktif Medya Tasar m     in Yarat c  D     nme Author Oguzhan Ozcan
ISBN-10 9781445227726
Release
Pages
Download Link Click Here

nteraktif Medya Tasar m in Yarat c D nme has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from nteraktif Medya Tasar m in Yarat c D nme also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full nteraktif Medya Tasar m in Yarat c D nme book for free.Mastering C

Mastering C Author Venugopal
ISBN-10 0070616671
Release 2006-07-01
Pages 854
Download Link Click Here

Mastering C has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Mastering C also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Mastering C book for free.Computational Geometry in C

Computational Geometry in C Author Joseph O'Rourke
ISBN-10 0521649765
Release 1998-10-13
Pages 376
Download Link Click Here

This is the newly revised and expanded edition of the popular introduction to the design and implementation of geometry algorithms arising in areas such as computer graphics, robotics, and engineering design. The second edition contains material on several new topics, such as randomized algorithms for polygon triangulation, planar point location, 3D convex hull construction, intersection algorithms for ray-segment and ray-triangle, and point-in-polyhedron. A new "Sources" chapter points to supplemental literature for readers needing more information on any topic. A novel aspect is the inclusion of working C code for many of the algorithms, with discussion of practical implementation issues. The self-contained treatment presumes only an elementary knowledge of mathematics, but reaches topics on the frontier of current research, making it a useful reference for practitioners at all levels. The code in this new edition is significantly improved from the first edition, and four new routines are included. Java versions for this new edition are also available. All code is accessible from the book's Web site (http://cs.smith.edu/~orourke/) or by anonymous ftp.Checking C Programs with Lint

Checking C Programs with Lint Author Ian F. Darwin
ISBN-10 0937175307
Release 1991
Pages 72
Download Link Click Here

The lint program checker has proven time and again to be one of the best tools for finding portability problems and certain types of coding errors in C programs. This book introduces you to lint, guides you through running it on your programs, and helps you to interpretlint's output.lint verifies a program or program segments against standard libraries, checks the code for common portability errors, and tests the programming against some tried and true guidelines. linting your code is a necessary (though not sufficient) step in writing clean, portable, effective programs.Contents include: Overview of using lint Dealing with lint' concerns: casting and delinting lint comments Using lint in detail: command line options, using lint with make, rolling your own lint library Public domain programs Under the hood: an inside look Future directionsProgramming in C

Programming in C Author Stephen G. Kochan
ISBN-10 9780132781190
Release 2014-08-18
Pages 552
Download Link Click Here

Programming in C will teach you how to write programs in the C programming language. Whether you’re a novice or experienced programmer, this book will provide you with a clear understanding of this language, which is the foundation for many object-oriented programming languages such as C++, Objective-C, C#, and Java. This book teaches C by example, with complete C programs used to illustrate each new concept along the way. Stephen Kochan provides step-by-step explanations for all C functions. You will learn both the language fundamentals and good programming practices. Exercises at the end of each chapter make the book ideally suited for classroom use or for self-instruction. All the features of the C language are covered in this book, including the latest additions added with the C11 standard. Appendixes provide a detailed summary of the language and the standard C library, both organized for quick reference. “Absolutely the best book for anyone starting out programming in C. This is an excellent introductory text with frequent examples and good text.…This is the book I used to learn C–it’s a great book.” –Vinit S. Carpenter, Learn C/C++ TodayAdvanced PIC Microcontroller Projects in C

Advanced PIC Microcontroller Projects in C Author Dogan Ibrahim
ISBN-10 9780080558424
Release 2011-08-30
Pages 560
Download Link Click Here

This book is ideal for the engineer, technician, hobbyist and student who have knowledge of the basic principles of PIC microcontrollers and want to develop more advanced applications using the 18F series. The architecture of the PIC 18FXXX series as well as typical oscillator, reset, memory, and input-output circuits is completely detailed. After giving an introduction to programming in C, the book describes the project development cycle in full, giving details of the process of editing, compilation, error handling, programming and the use of specific development tools. The bulk of the book gives full details of tried and tested hands-on projects, such as the 12C BUS, USB BUS, CAN BUS, SPI BUS and real-time operating systems. A clear introduction to the PIC 18FXXX microcontroller's architecture 20 projects, including developing wireless and sensor network applications, using I2C BUS, USB BUS, CAN BUS and the SPI BUS, which give the block and circuit diagram, program description in PDL, program listing and program description Numerous examples of using developmental tools: simulators, in-circuit debuggers (especially ICD2) and emulators